sobota, 30 marca 2013

Laudate


Chwalcie wszystkie narody
Chwalcie Pana
Chwalcie wszystkie narody
Chwalcie Pana
Przez krzyż i Mękę Twoją wybaw nas Panie
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje
wybaw nas Panie

11 komentarzy: